Faculty Profile

Faculty Profile

Guest Faculty Profiles

Visited and Delivered (2014) Scheduled (2015)
 • Dr.R.A. Mashelkar
 • Shri Anna Hazare
 • Dr.Madhav Godbole
 • Dr.Vijay Kelkar
 • Dr.Vikas Amte
 • Shri Rajesh Aggarwal
 • Shri Ajit Nimbalkar
 • Shri Swadhin Kshatriya
 • Dr.Sukhadev Thorat
 • Shri Johny Joseph
 • Shri Mukesh Khullar
 • Dr.Sanjay Chahande
 • Dr.Nitin Kareer
 • Shri Bhushan Gagrani
 • Shri Ramanath Jha
 • Dr.Shrikar Pardeshi
 • Shri Rajagopal Devara
 • Shri Ajay Saxena
 • Shri Sudhir Thakare
 • Shri Choklingam
 • Shri Pravin Dixit
 • Shri Ranjit Singh Deol
 • Shri Parimal Singh
 • Shri Chandrakant Dalvi
 • Shri Sunil Limaye CCF
 • Shri Jayant T. Nashikkar
 • Shri Popatrao Pawar
 • Shri Shailendra Deolankar
 • Shri Crispino Simon Lobo
 • Shri Palhad Kachare
 • Shri Pradeep Apte
 • Shri Arun Bongirwar
 • Shri Girish Sohani
 • Shri Shailesh Gandhi
 • Shri Kumar Ketkar
 • Ms.Vineeta Rai
 • Shri Hari Narake
 • Shri Uttam Kamble
 • Shri Suyash Nyati
 • Shri Shyam Deshpande
 • Dr. Tushar Guha
 • Shri Suresh Bhatewara
 • Shri Mafiul Hussain,IFS
 • Dr.Varsha Bhagat

Print Friendly
Skip to toolbar